Prostitutie!

Van incidentpolitiek naar een structurele oplossing in de coalitieakkoorden


Er is één partij die de deur naar de oplossing open kan zetten


Dat is de gemeente!

Het probleem

Sinds het jaar 2000 is het runnen van een prostitutiebedrijf niet meer strafbaar. Desondanks blijven dezelfde spelers de sector domineren. Met name exploitanten en eigenaren van vastgoed. Exploitanten verenigen zich soms in brancheoverlegstructuren. Maar zij worden soms omringd door illegale of zelfs criminele netwerken. Er kleeft nog altijd de sfeer van uitbuiting en mensenhandel aan het beroep. Ga voor meer informatie naar de volgende publicaties: mensenhandel, horeca, huishoudelijke hulp, land- en tuinbouw.

Naast de sekssector zijn in Nederland ook de schoonmaak-, horeca-, land- en (glas)tuinbouwsector en huishoudelijk werk risicosectoren.

WEGKIJKEN HELPT NIET

Gemeenten kijken weg als ...

ze zich alleen richten op uitstapprogramma’s en beperken van de vergunde werkplekken. De meeste gemeenten doen niet meer dan dat. Hierdoor neemt het aantal sekswerkplekken met een vergunning af. Dit is een landelijk trend. Gemeenten bieden sekswerkers geen alternatief. Het wrange gevolg: juist het overheidsbeleid dat misstanden moet voorkomen, jaagt de vrouwen de illegaliteit in. Sekswerkers kunnen hierdoor hun beroep niet op een veilige en gezonde manier uitoefenen. Dit schept een situatie die mensenhandelaren kansen biedt en misstanden juist in de hand werkt. En hier hebben gemeenten totaal geen zicht op. De uitzending van Nieuwsuur laat dit duidelijk zien.

Banken, verzekeraars en verhuurders kijken weg als ...

ze sekswerkers als risicovolle en ongewenste klanten behandelen. Zo blijven ze verstoken van veel maatschappelijke diensten. Door het verdwijnen van werkplekken met een vergunning, werken sekswerkers vaak noodgedwongen onvergund. Dat maakt allerlei dienstverleners huiverig om diensten aan te bieden. Sekswerkers hebben hierdoor moeizaam toegang tot een arbeidsongeschiktheidsverzekering, zakelijke bankrekening, hypotheek, huurwoning, juridische ondersteuning enzovoort. Noodgedwongen regelen ze deze zaken elders. En dat versterkt de huiver bij de dienstverleners weer. Een vicieuze cirkel.

Kortom: de sociaal maatschappelijke positie van de sekswerker is ronduit slecht.

Uitzending van Nieuwsuur

Oppakken helpt wel!

De gemeente kan de deur naar verandering open zetten

De sector zit op slot. Alleen de gemeente kan de deur openzetten naar verandering. Er zijn te weinig werkplekken. Sekswerkers wijken uit naar onvergunde werkplekken. De toegang tot belangenbehartiging, maatschappelijk werk, gezondheidszorg en hulpverlening is daardoor moeilijk. De maatschappij staat met de rug naar de sekswerkers. En de overheid is buiten beeld. Geen enkele partij kan dit probleem alleen oplossen. Doorbreken van deze status quo kan alleen als alle partijen hierin willen samenwerken. Samen kunnen we door de deur naar verandering en verbetering.

En wie gaat er dan door die deur?

EERST DE GEMEENTE

Het gemeentehuis verleent de vergunningen. Nu worden in vele gemeenten vergunde werkplekken gesloten. Hierdoor zijn er te weinig officiële werkplekken. In sommige gemeenten zoals Amsterdam blijven raamkamers onbenut omdat thuiswerkers ze niet mogen gebruiken volgens de plaatselijke verordeningen. Bekijk de video van My Red Light.

Gemeenten kunnen er ook voor kiezen om voldoende vergunningen af te geven, waardoor:
- er voor sekswerkers keuze is
- belangenbehartiging, gezondheidszorg en hulpverlening toegankelijk zijn
- de veiligheid en vrijwilligheid van de sekswerkers gewaarborgd wordt
- er geen overlast is voor de omgeving

DAN NON NOBIS ALS INVESTEERDER

Non Nobis is bereid te investeren in die vergunde werkplekken. Voor ramen of clubs. Voor sekswerkers die thuis klanten moeten ontvangen, terwijl ze dat liever niet doen. Of voor sekswerkers die uitwijken naar een hotel, een vakantiepark of obscure locaties, zoals garageboxen en volkstuinen. Zulke werkplekken zijn hard nodig. Bekijk de uitzending van EenVandaag.

Wij kunnen voor sekswerkers een betaalbare, comfortabele en veilige werkplek realiseren, waarin ze onafhankelijk hun werk kunnen doen. Per gemeente is dat altijd maatwerk. Er zijn twee pijlers:

1. de sekswerker krijgt een betaalbare, comfortabele en veilige werkplek. Met een huiskamer om elkaar te spreken zonder dat er klanten of beheerders bij zijn. Er is voor wie dat wil toegang tot vertrouwenspersonen en belangenbehartiging evenals tot maatschappelijk werk en gezondheidszorg.

2. het vele geld dat verdiend wordt, komt via Non Nobis bij de sekswerker terecht. Een onafhankelijke stichting zorgt daarvoor. Het geld verdwijnt niet in een verdienmodel van een exploitant of commerciële vastgoedeigenaar. Wij gebruiken de winst om een schone, transparante en veilige sector te creëren. Ons eigen rendement blijft beperkt.

EN DAN KUNNEN VEEL PARTIJEN HUN STEENTJE BIJDRAGEN

Er is een samenwerking nodig van overheden, bedrijven en andere partijen om het probleem fundamenteel op te lossen. Wij noemen dit een maatschappelijke coalitie.

Verzekeraars

Ook sekswerkers willen een AOV-verzekering. Of een aanvullende ziektekostenverzekering. Sekswerkers worden nog regelmatig geweigerd.

Als sekswerkers toegang hebben tot normale verzekeringen kunnen ze hun eigen boontjes doppen.

accountancy

Sekswerkers willen een boekhouding bijhouden en belasting betalen. Ze hebben dan wel een goede accountant of boekhouder nodig. Toegankelijkheid tot deze sector is te laag.

Als partijen hun huiver overwinnen kunnen sekswerkers hun zaken regelen als elke andere burger.

Banken

BANKEN Het zou voor sekswerkers, geen probleem mogen zijn om een zakelijke rekening te openen. Sekswerkers worden nog regelmatig geweigerd. Een hypotheek is bijna uitgesloten in dit beroep. Door sekswerkers niet langs andere maatstaven te beoordelen kunnen ze een normaal leven leiden.

Door sekswerkers niet langs andere maatstaven te beoordelen kunnen ze een normaal leven leiden

WONINGVERHUURDERS

Als sekswerkers vertellen wat hun beroep is worden ze meestal geweigerd. Als sekswerkers gewoon een woning kunnen huren bevorderd dat hun zelfstandigheid.

Als sekswerkers gewoon een woning kunnen huren bevorderd dat hun zelfstandigheid

politie

De politie controleert de sekswerkers die vergund werken continue. Wordt de sekswerker daarmee daadwerkelijk de beoogde bescherming geboden of is het vooral een uiting van moraal-politiek? Richt een groter deel van de controles op het gebied waar misstanden en uitbuiting plaatsvinden. Dat scheelt capaciteit en komt ook nog eens het resultaat ten goede.

Richt een groter deel van de controles op het gebied waar misstanden en uitbuiting plaatsvinden. Dat scheelt capaciteit en komt ook nog eens het resultaat ten goede

Belastingdienst

De meeste exploitanten in de besloten prostitutie werken met de zgn. opting-in regeling. Sekswerkers kunnen niet zelf voor kiezen. Opting-in zit tussen loondienst en ondernemerschap in. Je bent niet in dienst van de exploitant. De klant betaalt de exploitant. De exploitant draagt belasting voor de sekswerker af en betaalt de sekswerker uit. Consequentie: Sekswerkers zijn niet verplicht verzekerd voor werkloosheid en arbeidsongeschiktheid en hebben geen arbeidsrechtelijke bescherming. Ze hebben ook niet de voordelen van het zelfstandig ondernemerschap.

In een goed geregelde werkomgeving is een normale relatie tussen sekswerker en belastingdienst mogelijk. Zoals die bestaat met elke burger die een legaal beroep uitoefent

Samen versterken we de positie van de sekswerkers!

Betere werkomstandigheden

In overleg met de sekswerkers realiseren we veilige en comfortabele werkplekken

het uitbannen van criminele elementen

Realisatie van transparante financiële structuren maakt de sector minder aantrekkelijk voor criminele elementen

Laat sekswerkers profiteren

De winst komt ten goede aan de sector. Winsten worden gebruikt voor het versterken van de positie van de sekswerkers

Toegang bieden tot maatschappelijke diensten

Sekswerkers moeten zonder problemen een zakelijke bankrekening, hypotheek, arbeidsongeschiktheidsverzekering en een huurhuis kunnen krijgen

PROSTITUTIE HOORT THUIS IN HET COALITIEAKKOORD!

Wegkijken helpt niet, oppakken wel!

Uit een onderzoek, uitgevoerd in 2015 in opdracht van Non Nobis, onder de bevolking van de provincie Utrecht bleek grote steun te zijn voor de aanpak van Non Nobis. Download het onderzoek hier.

Gemeenteraden en college’s hebben hier hun verantwoordelijkheid te nemen. En kunnen zich gesteund weten door dit recente Utrechtse onderzoek. In de coalitieonderhandelingen moeten partijen zich sterk maken om op gemeentelijk niveau fatsoenlijke werkplekken te realiseren voor sekswerkers. Dit issue hoort thuis in de lokale coalitieakkoorden. Lees hoe de Maatschappelijke Business Case inzicht geeft in de financiële en maatschappelijke gevolgen van verandering.

Wie zegt wat?

Onze ervaring met complexe issues

Non Nobis kan veranderingen realiseren in gebieden waar de maatschappij met de rug naar toe staat. Wij investeren en helpen, waar anderen letterlijk wegkijken. En met succes!

Twee voorbeelden:

1. In het verleden waren wij actief in de verslavingszorg. In het land openden wij opvangcentra voor een eerste afkick. En ook voor de therapie daarna. Onze aanpak kreeg landelijk en daarbuiten navolging. Inmiddels is onze aanpak onderdeel van de reguliere verslavingszorg geworden.

2. In de jaren ’70 kochten wij woningen voor lesbische paren. Bij woningbouwcorporaties konden zij toen niet terecht. Ze werden gewoon geweigerd.

De maatschappij is inmiddels tot andere inzichten gekomen. Op beide issues is onze betrokkenheid niet meer nodig. De maatschappij weet zich nu raad met deze situatie. Onze verslavingsklinieken en woonhuizen zijn bijna allemaal verkocht. Dit stelt ons in staat te investeren in issues die nu actueel en urgent zijn.

Het versterken van de positie van de sekswerkers heeft nu onze volle aandacht.

Neem contact met ons op en help mee!

Help mee om een schone en transparante sector te realiseren.

Uw gegevens zullen nooit zonder uw toestemming openbaar worden gemaakt of aan derden ter beschikking worden gesteld zonder uw nadrukkelijke schriftelijke toestemming.