Het grootste probleem van de prostituee is het gemeentehuis

En hier begint ook de oplossing!

Het probleem

Sinds het jaar 2000 is prostitutie een gelegaliseerde bedrijfstak. Ondanks de legalisering blijven dezelfde spelers de sector domineren. Deels legale spelers, zoals eigenaren van vastgoed en exploitanten. Zij worden vaak omringd door illegale of zelfs criminele netwerken. Daardoor kleeft nog altijd de sfeer van uitbuiting en mensenhandel aan het beroep. Juist de discussie over uitbuiting en mensenhandel zorgt ervoor dat de legale sector aan banden wordt gelegd. Dit door repressieve maatregelen van gemeenten.

Door het beleid van gemeenten ...

neemt het aantal sekswerkplekken met een vergunning af. Dit is een landelijk trend. Gemeenten bieden sekswerkers geen alternatief. En wrang genoeg: juist het overheidsbeleid dat misstanden moet voorkomen, jaagt de vrouwen de illegaliteit in (verplaatsingseffect). Dit schept een situatie die misstanden juist stimuleert. En hier hebben gemeenten totaal geen zicht op. Sekswerkers kunnen hierdoor hun beroep niet meer op een veilige en gezonde manier uitoefenen. Dit moet en kan anders. Bekijk de uitzending van Nieuwsuur hieronder.

Door het beleid van banken, verzekeraars en verhuurders ...

blijven sekswerkers verstoken van veel maatschappelijke diensten. Door het verdwijnen van werkplekken met een vergunning, werken sekswerkers vaak noodgedwongen illegaal. Dat maakt allerlei dienstverleners huiverig om hun diensten aan te bieden. Sekswerkers hebben hierdoor moeizaam toegang tot een arbeidsongeschiktheidsverzekering, zakelijke bankrekening, hypotheek, huurwoning, maatschappelijk werk, gezondheidszorg, enzovoort. Ze regelen deze zaken elders. En dat versterkt de huiver bij  de dienstverleners weer. Een vicieuze cirkel. Kortom: de sociaal maatschappelijke positie van de sekswerker is ronduit slecht.

Non Nobis wil deze problemen oplossen

Onze oplossing: het Non Nobis Model

Non Nobis investeert in vastgoed in een gemeente. Vastgoed is niet het doel, maar een middel om bij te dragen aan het oplossen van het probleem rond prostitutie. Wij creëren met ons vastgoed een omgeving waarin sekswerkers onafhankelijk hun werk kunnen doen.
Per gemeente is onze oplossing altijd maatwerk. Maar er zijn twee pijlers:

1. de sekswerker krijgt een betaalbare, comfortabele, schone en veilige werkplek. Met een ruimte om elkaar te spreken zonder dat er klanten of beheerders bij zijn. Er is voor wie dat wil toegang tot maatschappelijk werk en gezondheidszorg.

2. het vele geld dat verdiend wordt, komt via Non Nobis bij de sekswerker terecht. Het geld verdwijnt niet in de diepe zakken van een exploitant of commerciële vastgoedeigenaar. Wij zijn immers een Stichting zonder winstoogmerk. Wij gebruiken de winst om een schone, transparante en veilige sector te creëren. Ons eigen rendement blijft beperkt.

Het Non Nobis Model is er voor alle sekswerkers die behoefte hebben aan een betaalbare, comfortabele, schone en veilige werkplek. Wij zijn er niet alléén voor raamprostituees. Wij zijn er ook voor sekswerkers die niet in een raam of club werken, zoals escorts of webcamgirls. En ook voor sekswerkers die thuis klanten moeten ontvangen, terwijl ze dat liever niet doen. Of voor sekswerkers die niet anders kunnen dan uitwijken naar een hotel, een vakantiepark of obscure locaties, zoals garageboxen en volkstuinen. Ook zij hebben grote behoefte aan een zo’n goede werkplek. Die zijn er nu niet of nauwelijks. Bekijk de uitzending van Nieuwsuur.

Versterk de positie van de sekswerkers!

empowerment van de sekswerkers

Door goede, toegankelijke werkplekken te realiseren wordt de positie van sekswerkers versterkt. Dit is een middel om misstanden te voorkomen

het uitbannen van criminele elementen

Realisatie van transparante financiële structuren maakt de sector minder aantrekkelijk voor criminele elementen

Laat sekswerkers profiteren

De winst komt ten goede aan de sector. Winsten worden gebruikt voor het versterken van de positie van de sekswerkers

Toegang bieden tot maatschappelijke diensten

Sekswerkers moeten zonder problemen een zakelijke bankrekening, hypotheek, arbeidsongeschiktheidsverzekering en een huurhuis kunnen krijgen

Kijken we weg of lossen we het samen op? Help mee!

Non Nobis kan dit probleem niet alleen oplossen. Wij roepen alle partijen op waaronder, gemeenten, banken, verzekeringsmaatschappijen, accountants, de belastingdienst, de politie, etc. om verantwoordelijkheid te nemen.

De verkiezingen komen er aan. Ook raadsleden moeten zich sterk maken om op gemeentelijk niveau fatsoenlijke werkplekken te realiseren voor sekswerkers. Dit issue hoort thuis in de lokale coalitieakkoorden. Lees ook de pagina over de Maatschappelijke Business Case welke de politieke besluitvorming kan verbeteren.

Uit een onderzoek, uitgevoerd in 2015 in opdracht van Non Nobis, onder de bevolking van de provincie Utrecht bleek grote steun te zijn voor het Non Nobis Model. Download het onderzoek hier.

Dit moet en kan anders. Help mee!

Er is een coalitie nodig van overheden, bedrijven en andere partijen om het probleem fundamenteel op te lossen. Help mee om de positie van sekswerkers te verbeteren. Help mee om misstanden te voorkomen. Help mee om mensen die een legaal beroep uitoefenen niet buiten te sluiten.
Gemeenten
Gemeenten
Het gemeentehuis verleent geen of te weinig vergunningen. En in vele gemeenten worden legale ramen gesloten. Hierdoor zijn er te weinig legale werkplekken. In sommige gemeenten moeten raamkamers onbenut blijven omdat thuiswerkers ze niet mogen gebruiken volgens de plaatselijke verordeningen. Sekswerkers wijken uit naar obscure locaties. Dit kan en moet anders!
Belastingdienst
Belastingdienst
De meeste exploitanten in de besloten prostitutie werken met de zogenaamde opting-in regeling. Sekswerkers kunnen niet zelf kiezen of ze dat willen. Opting-in zit tussen loondienst en ondernemerschap in. Je bent niet in dienst van de exploitant. De klant betaalt de exploitant. De exploitant draagt belasting voor de sekswerker af en betaalt de sekswerker uit. Consequentie: Sekswerkers zijn niet verplicht verzekerd voor werkloosheid en arbeidsongeschiktheid en genieten geen arbeidsrechtelijke bescherming. Maar ze hebben ook niet de voordelen van een zelfstandige. Dit kan en moet anders!
Politie
Politie
De politie controleert de sekswerkers die vergund werken continue. Wordt de sekswerker daarmee daadwerkelijk de beoogde bescherming geboden of is het vooral een uiting van moraal-politiek?

Richt een groter deel van de controles op het gebied waar misstanden en uitbuiting plaatsvinden. Dit kan en moet anders!
Accountancy
Accountancy
Sekswerkers willen een boekhouding bijhouden en belasting betalen. Ze hebben dan wel een goede accountant of boekhouder nodig.

Toegankelijkheid tot deze sector is te laag. Dit kan en moet anders!
Banken
Banken
Het zou voor sekswerkers, geen probleem mogen zijn om een zakelijke rekening te openen. Sekswerkers worden nog regelmatig geweigerd. Dit kan en moet anders!
Coöperaties
Coöperaties
Sekswerkers moeten net als iedereen een woning kunnen huren. Dit kan en moet anders!
Hypotheken
Hypotheken
Sekswerkers willen dezelfde rechten als iedereen. Het recht om een hypotheek te kunnen afsluiten bijvoorbeeld. Sekswerkers worden regelmatig geweigerd. Dit kan en moet anders!
AOV
AOV
Ook sekswerkers willen een AOV-verzekering. Sekswerkers worden nog regelmatig geweigerd. Dit kan en moet anders!

Stel een vraag aan een sekswerker

Wij zorgen ervoor dat u snel een antwoord krijgt op uw vraag

Onze ervaring met complexe issues

Non Nobis kan veranderingen realiseren in gebieden waar de maatschappij met de rug naar toe staat. Wij investeren en helpen, waar anderen letterlijk wegkijken. En met succes!

Twee voorbeelden:

1. In het verleden waren wij actief in de verslavingszorg. In het land openden wij opvangcentra voor een eerste afkick. En ook voor de therapie daarna. Onze aanpak kreeg landelijk en daarbuiten navolging. Inmiddels is onze aanpak onderdeel van de reguliere verslavingszorg geworden.

2. In de jaren ’70 kochten wij woningen voor lesbische paren. Bij woningbouwcorporaties konden zij in het verleden niet terecht. Ze werden gewoon geweigerd.

De maatschappij is inmiddels tot andere inzichten gekomen. Op beide issues is onze betrokkenheid niet meer nodig. De maatschappij weet zich nu raad met deze situatie. Onze verslavingsklinieken en woonhuizen zijn bijna allemaal verkocht. Dit stelt ons in staat te investeren in issues die nu actueel en urgent zijn.

Het versterken van de positie van de sekswerkers heeft nu onze volle aandacht.


Help en ga naar ons Meldpunt!


Heeft u een idee, wilt u een misstand kenbaar maken, wilt u deze actie steunen of wilt u iets anders melden, dan kan dat via dit Meldpunt. Na de melding kan het zijn dat wij contact met u opnemen. Ga naar ons meldpunt!

Wie zegt wat?

Neem contact met ons op en help mee!

Help mee om een schone en transparante sector te realiseren.

Uw gegevens zullen nooit zonder uw toestemming openbaar worden gemaakt of aan derden ter beschikking worden gesteld zonder uw nadrukkelijke schriftelijke toestemming.